1. L’accés al terreny del càmping i la utilització dels seus serveis està reservat per aquells que hagin contractat la seva estada en el mateix.
 2. Queda totalment prohibit canviar-se de la parcel·la que li hagi estat assignada a la seva arribada, sense avisar prèviament a la direcció del càmping.
 3. El vehicle ha d’estar dins la parcel·la assignada (excepte altres autoritzacions) i només podrà tenir-ne un per parcel·la. Els vehicles que ocupin una altra parcel·la se’ls notificarà fins a tres vegades, si havent notificat tres cops segueix ocupant una parcel·la que no es la seva se’ls penalitzarà a la seva fitxa de client amb la tarifa vigent del concepte cotxe visita.
 4. Està totalment prohibida la invasió d’altres parcel·les així com travessar-les per fer el camí més curt.
 5. La Direcció del càmping es reserva tots els drets d’assignar les parcel·les.
 6. La circulació de vehicles dins del càmping no superarà els 5 km/hora i quedarà prohibit circular amb qualsevol tipus de vehicle motoritzat de 24.00h. a 7.00h.
 7. Queda prohibit circular en bicicleta pel recinte del càmping entre 22:00h i les 7:00h. Està prohibida la circulació de les bicicletes dins les zones esportives, la terrassa del bar-restaurant i la piscina.
 8. Amb l’objecte de no molestar els seus veïns, les TV, ràdios, etc…han de tenir el volum que no superi els 65 dB (mesurats des de la parcel·la adjacent).
 9. Les hores de silenci són de 00h a 08h i és essencial que siguin respectades.
 10. Les fonts del càmping subministren aigua potable, així que són exclusivament per la recollida d’aigua. Per evidents motius d’higiene no es permet utilitzar les fonts per a cap tipus de neteja personal, rentar roba o estris de cuina… Naturalment tampoc s’hi pot abocar cap tipus de substància (wc químics, aigües residuals, restes de menjar…) Només els W.C. químics situats als blocs sanitaris estan destinats a aquesta finalitat. Totes les deixalles hauran de dipositar-se dins dels contenidors corresponents, situats a l’entrada del càmping.
 11. Es prega als campistes que respectin l’entorn del càmping i no llencin deixalles. Si us plau, utilitzin les papereres.
 12. Queda totalment prohibit encendre foc fora dels espais habilitats.
 13. Hi ha càmeres de vigilància instal·lades al càmping per a la seva seguretat.
 14. Està prohibit tenir més d’una connexió elèctrica.
 15. Queda prohibit penjar res als arbres sense prèvia autorització.
 16. Es prega als campistes respectar plantes, arbres i jardins i no embrutar el càmping amb papers o residus.
 17. El càmping tanca les seves portes entre els dies 15 de desembre i 15 de gener, ambdós dies inclosos, de cada any. Durant aquest període de temps no pot haver-hi cap client a les instal·lacions i tothom està obligat a marxar.
 18. La Direcció del càmping es reserva el dret d’admissió i podrà expulsar amb l’ajuda de les forces de seguretat si fos necessari als campistes que pertorbin la pau, faltin a les normes elementals de convivència social i d’educació i, en general, no respectin els principis de la vida civilitzada tal com ho estableix el reglament oficial de règim interior de càmpings de la FNCE ja que és una propietat privada. Tampoc es permetrà l’entrada al càmping als deudors de l’empresa amb raó de serveis prestats amb anterioritat excepte altres acords amb la direcció de l’empresa.

     REGLAMENT DE LA PISCINA

 1. Està prohibit llançar-se de cap. La profunditat màxima és de 1,80 metres.
 2. És obligat dutxar-se abans de fer ús de les piscines
 3. Està prohibit utilitzar jocs inflables, pilotes o matalassos sense previ avís de la direcció del càmping o de l’animació.
 4. Estan prohibits objectes de vidre, així com gots i ampolles al voltant de la piscina.
 5. Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult que assumeixi tota responsabilitat.
 6. En cas de malaltia contagiosa s’ha de comunicar a la direcció del càmping.
 7. Està prohibit banyar-se entre les 20:00h i les 10:00h. Període destinat a la cloració de l’aigua.
 8. Està prohibit menjar i beure al voltant de la piscina.
 9. Els animals de companyia estan prohibits en tot el recinte de la piscina.
 10. En cas d’accident, hauran d’acudir al socorrista.